Luyện tập Golf 0 Đồng

Đăng ký trước nhận thêm 1 buổi học golf theo phương pháp TPI cùng chuyên gia. Thay vì tập luyện golf với sự áng chừng bằng mắt thường, trải nghiệm cú Swing của bạn qua những thông số công nghệ đo lường chính xác về đường bóng và tiếp xúc mặt gậy CHỈ VỚI 0Đ […]