chương trình
thể lực golf

  • NGƯỜI LỚN - CƠ BẢN
  • NGƯỜI LỚN - NÂNG CAO
  • TRẺ EM - CƠ BẢN
  • TRẺ EM - NÂNG CAO
  • GIÃN CƠ VẬT LÍ TRỊ LIỆU

NỘI DUNG

– 10 buổi học

– Thời hạn: 02 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 10 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Tặng 05 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
20,000,000 VND

NỘI DUNG

– 15 buổi học Golf

– Thời hạn: 04 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 30 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Tặng 05 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
32,500,000 VND

NỘI DUNG

– 08 buổi học thể lực Golf

– Thời hạn: 02 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 10 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Tặng 05 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
16,000,000 VND

HLV – TPI LV 1
12,000,000 VND

NỘI DUNG

– 18 buổi học Golf

– Thời hạn: 04 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 30 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Tặng 05 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
32,500,000 VND

HLV – TPI LV 1
22,500,000 VND

NỘI DUNG

– GIÃN CƠ VẬT LÍ TRỊ LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP TPI

– THỜI GIAN: 45 PHÚT/ BUỔI

HUẤN LUYỆN VIÊN LV1

05 BUỔI TRỊ LIỆU
3,750,000 VND

10 BUỔI TRỊ LIỆU
7,000,000 VND