CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN GOLF - THỂ LỰC

  • CƠ BẢN
  • NÂNG CAO

NỘI DUNG

– 10 buổi học Golf

– 10 buổi học Golf Fitness

– Thời hạn học: 03 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 15 giờ tập golf miễn phí

– Tặng 15 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
44,400,000 VND

HLV – TPI LV 1
33,300,000 VND

NỘI DUNG

– 12 buổi học Golf

– 12 buổi học Golf Fitness

– Thời hạn học: 06 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 24 giờ tập golf miễn phí

– Tặng 24 giờ sử dụng phòng tập thể lực miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
51,840,000 VND