chương trình
đào tạo golf

  • NGƯỜI LỚN 12 buổi
  • NGƯỜI LỚN 20 buổi
  • GÓI HỌC LẺ
  • LÊN SÂN CÙNG HLV
  • TRẺ EM 12 buổi
  • TRẺ EM 14 buổi

NỘI DUNG

– 12 buổi học

– Thời hạn: 02 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 24 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
30,440,000 VND

HLV – TPI LV 1
20,900,000 VND

NỘI DUNG

– 20 buổi học

– Thời hạn học: 06 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 40 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
50,400,000 VND

HLV – TPI LV 1
34,000,000 VND

01 buổi

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
2,800,000 VND

HLV – TPI LV 1
1,900,000 VND

01 BUỔI LÊN SÂN 18 HỐ

Thời hạn: 04 tiếng

ƯU ĐÃI

– Giá chỉ áp dụng cho 01 người

– Tối thiểu 02 hội viên lên sân

– Giá không bao gồm phí lên sân, phí di chuyển, caddie …v.v…

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
5,040,000 VND

HLV – TPI LV 1
3,060,000 VND

NỘI DUNG

– 12 buổi học Golf

– Thời hạn: 03 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 24 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

– 01 buổi kiểm tra thể lực và swing

– 01 buổi học văn hóa và luật Golf

– tặng 01 bộ giáo trình us kids

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
31,440,000 VND

HLV – TPI LV 1
21,900,000 VND

NỘI DUNG

– 14 buổi học Golf

– Thời hạn: 06 tháng

ƯU ĐÃI

– Tặng 40 giờ tập golf miễn phí

– Gói quà tặng

– 01 buổi kiểm tra thể lực và swing

– 01 buổi học văn hóa và luật Golf

– 01 buổi lên sân theo nhóm (tối đa 03 học viên)

– Tặng 01 bộ giáo trình us kids

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV – TPI LV 2
36,480,000 VND

HLV – TPI LV 1
25,000,000 VND